Op deze pagina wordt de inhoudsopgave van het boek weergegeven:

Inhoudsopgave

 

 

Inleiding

7

  Loden penningen

7

  Onderzoeksvraag

8

  Opzet van het onderzoek

8

  Opzet van de scriptie

9

  Gebruikte terminologie

10

   

 

Hoofdstuk 1. Het werkkader

11

  Afbakening van het onderzoeksgebied

11

  Penningen en loodjes

13

  Vindplaatsen, vinders en vondstcontext

15

  Literatuurstudie

21

  Noten

27

   

 

Hoofdstuk 2. Achtergronden

29

  De oudste loden penningen

30

  Mogelijke gebruiksdoelen

32

  Penningen als kleingeld

39

  Bevolkingsomvang en muntslag

45

  Armenzorg

51

  Noten

57

   

 

Hoofdstuk 3. Bronnenstudie

59

  Utrecht

59

  Rotterdam

60

  Leiden

81

  Dordrecht

88

  Middelburg

89

   

 

Hoofdstuk 4. Deelonderzoeken

91

  Gietmallen en halffabrikaten

91

  Latere bewerkingen

94

  Heraldiek en penningen

96

  Type schuinkruis met vuurijzer

97

  Nijmegen: eiland in het niets

101

  Het Tourse kasteel

103

  Een Dordtse penningmaker als kleingeldfabrikant?

105

  Stuivers uit de Choorsteeg

107

  De kwestie Reimerswaal

116

  Een veranderend wereldbeeld

119

  Noten

123

   

 

Conclusie

125

   

 

Bijlagen

129

  I       Overzicht van de penningtypen

129

  II      Tabellen met beschrijvingen

133

   

 

Literatuurlijst

161

  Nederland

161

  Buitenland

165

   

 

Illustratieverantwoording

167

   

 

Catalogusdeel

169

Drs J.E.L. Pelsdonk, Zeist, oktober 2003