Welkom.

Welkom op de site over in Nederland gevonden en gebruikte loden penningen. Deze site heeft tot doel het onderzoek naar deze penningen te bevorderen, door onderzoekers en geïnteresseerden met elkaar in contact te laten komen. Op deze site kunt u informatie vinden over het lopende onderzoek naar de penningen. Via het discussieforum kunt u vragen stellen over penningen of deelnemen aan lopende discussies. U kunt een steentje bijdragen aan het onderzoek door via het discussieforum nieuwe informatie over penningen toe te voegen.

         

Met de hieronder beschreven scriptie 'Pennincxkens van Loode' is een eerste overzicht van Nederlandse loden penningen gegeven, aanvullingen hierop worden in de eerste instantie, samen met nieuwe gegevens, op deze website opgenomen onder de knop 'aanvullingen'.

    

Het boek 'Pennincxkens van Loode'

Eind september 2003 is de doctoraalscriptie ‘Pennincxkens van Loode’ verschenen. Voor deze scriptie is onderzoek gedaan naar loden penningen uit de middeleeuwen en de 16e eeuw. Om een zo compleet mogelijk overzicht te geven van alle in Nederland gebruikte loden penningen zijn ook de modernere penningen in het catalogusdeel opgenomen. 

Omdat het resultaat van dit onderzoek interessant is voor onder andere archeologen, detectorzoekers en verzamelaars, is deze scriptie ook in boekvorm verschenen. Het is een lijvig werk geworden in A5-formaat, met 210 pagina’s en ruim 550 foto’s van penningen uit openbare en particuliere collecties. In deze scriptie wordt een antwoord gegeven op de vragen waar de loden penningen zijn vervaardigd, waarvoor ze zijn gebruikt en wat er van in de archieven is terug te vinden. Sommige penningen zijn gebruikt als armenpenning, bakengeld, speelpenning of presentiepenning. Er zijn loden penningen bekend die gebruikt zijn als alternatief betaalmiddel in de periode dat er een tekort was aan kleingeld. Een penning van lood kon in voorkomende gevallen een reguliere munt vervangen.

Het aantal publicaties over deze loden penningen laat sterk te wensen over. Een overzicht van de Nederlandse vondsten was er tot op heden niet en archiefonderzoek was amper verricht. In onder andere Frankrijk en Groot-Brittannië is in de laatste decennia meer onderzoek naar deze penningen (respectievelijk méreau en token genoemd) verricht. Tot op heden bleef Nederland daarin achter.

         

Met deze scriptie is een eerste overzicht gegeven van in Nederland gevonden loden penningen. Alle in Nederland gebruikte loden penningen zijn nu volgens één systeem te catalogiseren. Het is te hopen, dat deze scriptie aanleiding is voor mensen die ook zulke penningen bezitten, om zelf nader onderzoek te doen en hun gegevens te publiceren of om contact op te nemen met de schrijver. De scriptie toont de stand van zaken tot nu toe, om het beeld verder te completeren moet nog vele jaren onderzoek worden gedaan.

 

Laatste update 22-03-04

Drs J.E.L. Pelsdonk, Zeist, oktober 2003