Nieuwe discussielijn | Vorige

Alfabetische woordenlijst

Amsterdam
anker
bakenlood
belastingpenning
devotiepenning
gasthuispenning
jaar 1586
leeuw v/d Generaliteit
merkteken v/e tingieter
tinnen penning
tol- of belastingpenning
vuurbakenloden
Waalse gemeente Amsterdam
Wijnpenning